HumanGuide Cards


Är du nöjd med ditt liv eller kan det förbättras? Och hur bra är resultaten i ditt team, företaget eller organisationen?

*** Finn dina
unika styrkor och få ett bättre liv!
Den grundläggande idén med HumanGuide-koncepten är att man ska förbättra sin själv-kännedom. Varför? Därför att insikterna du får kommer att ge dig bättre förmåga att göra bra val i ditt liv. Du kan till och med assistera andra att göra bättre val;-)

Det finns många sätt att förbättra sin självkännedom. Det uppenbara sättet är att löpande notera och analysera dina reaktioner och även andras i olika situationer. Ett annat sätt är att notera och analysera andras feedback. Du kan förstås även be om feedback...

Vad vi erbjuder är att göra vårt HumanGuide personlighetstest, så du kan djupare och mera klart förstå din personlighet och dess konsekvenser. Det finns förstås andra teorier..., men vi hävdar att teorin Åtta boxar, som är grunden för vårt test, är mycket mera nyanserad jämfört med de flesta andra teorier/tester. Dessutom, det är även mycket praktiskt och pedagogiskt att använda, eftersom vi erbjuder många unika verktyg.

Insikterna du får kan förbättra ditt liv och även din samverkan med andra, på grund av din djupare förståelse av deras personligheter via HumanGuide-koncepten.

TVÅ WEBBAPPAR...
Först beskriver vi nu vad du kan vinna genom att amvända
webbappenyour.humanguide.se och sedan den andra appen – cards.humanguide.se. Båda är tvåspråkiga (svenska och engelska).

Hur kan man då ha nytta av apparna?

HUR KAN MAN DÅ HA NYTTA AV WEBBAPPEN – your.humanguide.se...
Appen kan användas, då du har gjort ett HumanGuide personlighetstest on-line. För att göra det, så måste man ha en testkod. Om du är intresserad av att göra vårt test, så måste du ta kontakt med oss via vår webbplats eller mejl – adresserna ser du längst ner på den här sidan. Om du har gjort en HumanGuide PersonProfil, så kan du titta på den via den här appen. Du kan även komma överens med andra personer, så ni båda kan se varandras profiler via den här appen. Därmed kan ni även analysera er personkemi, när ni nu är "ihopkopplade" med varandra.

Appen har även en kraftfull funktion – att beräkna PassionIndex, dvs att undersöka hur bra matchning det är mellan någons personlighet och ett jobb, en kultur eller en person. Det här kan ge god ledning innan beslut – Hur hantera X?

Tillsammans betyder det här att appen kan ge stöd på följande sätt...

FÖR EN INDIVID
När du har gjort personlighetstestet, så har du möjligheten att använda den här appen t ex för att få en bättre förståelse för dina drivkrafter och behov samt deras konsekvenser. Vad du
gillar att göra och inte gillar att göra. Då blir det lättare att komma fram till en passande jobbinriktning. Dessutom kan du lättare svara på dessa frågor
– ska jag söka ett sådant jobb?
– kommer jag troligen gilla nyckelpersonerna på mitt nya jobb?
– baserat på mitt personlighetstest vem är en passande coach för mig?
– ska jag sluta med det här jobbet, eftersom det ger mig ett lågt passionindex?

– passar företagets eller landets kultur bra för min personlighet?
– hur kan jag bättre hantera konflikter med personen X, Y eller Z?
– vem är en bra livspartner för mig – baserat på våra personligheter?
– hur kan jag förbättra relationen med min livspartner?
– hur kan jag förbättra relationerna i min familj – inklusive "coacha" mina barn?
– vad skulle kunna vara en stimulerande hobby för mig?

FÖR ETT TEAM
– hur kan vi förbättra vår samverkan? Och mitt teams samverkan med andra team?
– hur kan vi stödja varandras personliga utveckling?
– hur kan vi förbättra bemanningen av teamet?
– hur kan vi bättre hantera konflikter i teamet?

FÖR LEDARE ELLER COACH
– enklare genomföra rekrytering, teambuilding och onboarding
– få ett bra stöd för coaching
– förbättra hanteringen av konflikter
– förbättra mitt sätt att utvärdera personal t ex när de slutar? Vad kan jag lära för framtiden?

FÖR ETT FÖRETAG ELLER EN ORGANISATION
– göra bra kravspecifikationer för personligheten, när man rekryterar och bemannar
– enklare och säkrare välja vem man bör rekrytera
– enklare stödja
alla sina medarbetare, så de får ett högt passionindex, dvs en god matchning mellan sin personlighet och sitt jobb. Det ger en hög motivation och skapar talanger!
– utveckla och vårda kultur/varumärke i företaget eller organisationen
– vidmakthålla önskad kultur/varumärke i företaget eller organisationen


HUR KAN MAN DÅ HA NYTTA AV WEBBAPPEN – cards.humanguide.se...
Den här appen är en del av HumanGuide Cards, där den andra delen är en kortlek med samma testfrågor, som i personlighetstestet on-line, men Cards har kompletterande syften, som är

FÖR EN INDIVID
När någon vill göra testet med lite stöd. Då gör man på samma sätt, som när man testar on-line, men nu off-line;-)

Ihop med den tillhörande kortleken, dvs kärnan i konceptet HumanGuide Cards, kan man experimentera med korten för att komma fram till sina intresseområden eller en passande hobby, som skulle kunna vara stimulerande att utöva.

FÖR ETT TEAM
I ett team kan man förbättra samverkan genom att göra övningen TeamPlay, vars syfte är
– att öka självkännedomen för alla teamets medlemmar
– att träna på att ge och få feedback
– att ge beröm för teammedllemmarnas personliga utveckling

– att öka öppenheten i teamet och på det sättet nå bättre teamresultat
– att agera profylaktiskt mot konflikter i teamet
– att träna på att använda personlighetsteorin Åtta boxar

FÖR LEDARE ELLER COACH
=> Beskrivs ovan för den andra appen.

FÖR ETT FÖRETAG ELLER EN ORGANISATION
=> Beskrivs ovan för den andra appen.


Mera info om HumanGuide®-koncepten - se www.humanguide.se eller köp boken "Låt personligheten blomma" via www.adlibris.com. Boken finns där även som eBok. Man kan även köpa boken som eBok på engelska via www.amazon.com

Kontakta oss via info@humankonsult.se...