HumanGuide Cards


Hej!
Vi har två webbappar, som stöd för de som använder HumanGuide®-koncepten. De är tvåspråkiga (svenska och engelska) och är
• your.humanguide.se
• cards.humanguide.se

Den första används, när man har gjort en profil via vårt IT-system. För det krävs att man har tillgång till en testkod. Är du intresserad, så får du kontakta oss via vår webbplats - adressen finns längst ner här på sidan. Om du har gjort en sådan profil, så kan du komma överens med andra om att ni får tillgång till varandras profiler. Då kan ni även analysera er personkemi.

Den andra
cards.humanguide.se används tillsammans med en kortlek (vårt personlighetstest i kortleksformat) och kallas då HumanGuide Cards - se mera nedan.

För att använda apparna, så krävs att man loggar in. Samma inloggning till båda apparna. Man kan få sina uppgifter för inloggning antingen genom att man har gjort vårt test via internet eller att man registrerar sig i appen cards.humanguide.se. I det första fallet, så får man automatiskt ett mejl med inloggningsuppgifterna.

HumanGuide Cards
Man kan antingen använda HumanGuide Cards individuellt eller tillsammans med andra. Syftet är i båda fallen att öka sin självkännedom. Vad kan man vinna på det? Jo, man får t ex lättare att inse vilka uppgifter/jobb, som man gillar och inte gillar.

Dessutom får man lättare att förstå andras sätt att vara, vilket underlättar samverkan. Och risken för destruktiva konflikter minskar väsentligt…

HumanGuide TeamPlay

Spelet med andra (den ena funktionen för Cards)
Här är syftet att man får reda på vad andra anser att man är bra på! Dessutom får man träna på att ge och få feedback.

HumanGuide Profile
Analysera sig själv (den andra funktionen för Cards)
Här använder man alla korten för att mera noggrant ta reda på sina drivkrafter.

Mera info om HumanGuide
®-koncepten - se www.humanguide.se eller köp boken "Låt personligheten blomma" via www.adlibris.com. Boken finns där även som eBok.