HumanGuide Cards


Tack för ditt intresse att använda webappen cards.humanguide.se

Är du nöjd med ditt liv eller kan det förbättras?
Det är inte så lätt att svara på eller hur?

Som en kompis sa, när han hade skilt sig: Så bra trodde han inte att det fanns...

Det är nämligen svårt att beskriva en upplevelse, så andra kan föreställa sig hur det är. Däremot är man förstås ibland i situationer, när man trivs som fisken i vattnet. Är det ofta på det sättet under dagarna, så har man det troligen bra;-)

Vad är det då som avgör – vad är bra eller dåligt?

Det handlar om
matchning... Passar t ex ditt jobb din personlighet (drivkrafter) och din värdegrund? Har du en bra chef? Arbetskamrater, som du trivs med? Du är i en bra kultur? Du har bra vänner och en bra livspartner?

Hur kan vi bidra till att du har ett bra liv?
Jo, genom att du gör vårt HumanGuide personlighetstest. Personligheten är nämligen tämligen stabil över tiden, så har man en nyanserad uppfattning om sin personlighet, så får man flera fördelar. Genom den ökade medvetenheten blir det lättare
– att välja en bra livspartner, som man trivs att vara tillsammans med – länge!
– att välja passande jobb under sitt yrkesliv!
– att ha passande strategier för att samverka med olika människor, eftersom alla faktiskt inte är som du;-)

Många har gjort personlighetstester. Till och med flera. De kan ha fått en del insikter om sig och andra, men vad gör man sedan? Kunskapen, som man får, bör bli något som man använder mer eller mindre dagligen. Det är det som är vårt mål: Att du ska hitta dina
unika styrkor och därmed få ett bättre liv!

Varför bör man välja HumanGuide personlighetstest?
Ett starkt skäl är att den underliggande teorin består av åtta grunddimensioner, så man kan komma fram till skarpare slutsatser, när man t ex väljer ett passande jobb eller livspartner;-) Flera tester på marknaden t ex DISC har bara fyra grunddimensioner. Eller testerna, som baseras på Femfaktormodellen (Big five), har bara fem.

Testerna, som baseras på modellen Big five har även nackdelen att den inte baseras på någon teori. Det gör att man med ett testresultat bara kan ge besked om hur någon troligen kommer agera i en viss situation, men inte varför. Det kan vi, genom den underliggande teorin.

HumanGuide-koncepten skiljer sig även på andra sätt bl a för att det inte bara är ett test utan att det finns många slags stöd, när man ska tillämpa det som kommit fram i testresultatet. T ex har vi den här webbappen
your.humanguide.se, som vi snart kommer beskriva mera. Det finns även webbappen cards.humanguide.se, som du kan läsa mera om genom att gå till den adressen och klicka på samma knapp, som du nyss har gjort;-)

Vi gav även ut 2003 boken
Låt personligheten blomma, som ett stöd för personlig utveckling baserat på HumanGuide.

Nu finns testet på 15 språk. Det är mest använt i Brasilien – över 500.000 gjorda tester sedan 2010. Testet godkändes där 2009 av SATEPSI, som det första av sitt slag, dvs forced-choice och internet-baserat.

HUR KAN MAN DÅ HA NYTTA AV WEBBAPPEN – cards.humanguide.se...
Appen år tvåspråkig (svenska och engelska), som du kan ställa in, när du är inloggad. Har du fått inloggning för webbappen your.humanguide.se, så kan du använda den även här. Annars måste du registrera dig på den här inloggningssidan för att kunna logga in.

I grunden baseras den här appen på att man har tillgång till HumanGuide Cards, som består av testet i kortleksformat och den här appen. Appen är ett stöd för användningen.

Appen har främst de här två grundfunktionerna

– att använda kortleken för t ex övningen TeamPlay och andra övningar

– att göra olika slags profiler t ex JobbProfiler, som ska bli en kravspecifikation inför en rekrytering eller bemanning

TeamPlay
Har syftet

– att utveckla samverkan i ett team

– att träna på att både ge och få feedback (OBS! Alla kort har ett positivt innehåll, så i princip ger man sig själv och andra beröm;-)

– att öka vars och ens självkännedom

– att översiktligt lära sig den användbara personlighetsteorin Åtta boixar

När man är klar med TeamPlay, så har varje deltagare åtta kort, som kan registreras i appen och därmed få fram en grov PersonProfil baserat på personlighetsteorin.

När man kör TeamPlay, så finns i appen tillgång till ett synonymlexikon som ett stöd.

Göra PersonProfil, JobbProfil och KulturProfil
Då har man gjort ett fullständigt test med alla de 72 korten. De valda korten kan sedan registreras i appen för att få fram en profil. Korten kan även registreras direkt in i vårt ordinarie HumanGuide IT-system.

Övriga funktioner
I appen finns även tillgång till samma personlighetslexikon med råd, som finns i webbappen your.humanguide.se

HUR KAN MAN DÅ HA NYTTA AV WEBBAPPEN – your.humanguide.se...
Appen kan användas, då du har gjort ett HumanGuide personlighetstest on-line. För att göra det, så måste man ha en testkod. Om du är intresserad av att göra vårt test, så måste du ta kontakt med oss via vår webbplats eller mejl – adresserna ser du längst ner på den här sidan. Om du har gjort en HumanGuide PersonProfil, så kan du titta på den via den här appen. Du kan även komma överens med andra personer, så ni båda kan se varandras profiler via den här appen. Därmed kan ni även analysera er personkemi, när ni nu är "ihopkopplade" med varandra.

Appen har även en kraftfull funktion – att beräkna PassionIndex, dvs att undersöka hur bra matchning det är mellan någons personlighet och ett jobb, en kultur eller en person. Det här kan ge god ledning innan beslut – Hur hantera X?

Mera info om HumanGuide®-koncepten - se www.humanguide.se eller köp boken "Låt personligheten blomma" via www.adlibris.com. Boken finns där även som eBok. Man kan även köpa boken som eBok på engelska via www.amazon.com

Kontakta oss via info@humankonsult.se...