HumanGuide Cards


Tack för ditt intresse att använda webappen cards.humanguide.se

Finns det missnöje i eller med era team?
Det finns några grundläggande villkor för framgångsrika team. Att man har tillit och respekt för varandra. Respekt handlar då om att ha en likartad värdegrund, som man kan undersöka på olika sätt. Tillit måste skapas, men hur då?

Främst gör man det genom förståelse för varandras sätt att agera. Det är då förstås viktigt att handling stämmer överens med det man säger. Ett sätt att snabbare och mera exakt förstå sig på andra är genom att man använder ett personlighetstest. Det ger ett gemensamt och mera exakt språk t ex säger någon Struktur, Kraft, Kvalitet, etc, så vet alla vad man menar. Man vet varandras styrkor och obehov, dvs det andra kallar tillkortakommanden. Vi tror nämligen inte på att gödsla ogräs! Egenskaper är neutrala. Det avgörande är hur de används.
Det är klokare att stärka det positiva!

Mera information nedan. Där finns mera fakta om HumanGuide-konceptet och dess kärna – personlighetstestet samt den här webbappen.

Se mera under
Tjänster & Team på vår webbplats humanguide.com.

Fakta om HumanGuide-konceptet och testet
Varför tycker vi att du bör göra just vårt test? Ett starkt argument är att den underliggande teorin består av åtta faktorer, vilket ger ett mera nyanserat testresultat, så man kan komma fram till bättre slutsatser. Till skillnad från t ex MBTI, där man bara blir en av 16 typer. Med DISC blir man i huvudsak färgen för en av de fyra dimensionerna. Tester, som baseras på modellen Big Five är mera nyanserade, men de har bara fem grunddimensioner mot åtta i HumanGuide. Dessutom kan man med ett sådant testresultat bara förutsäga hur någon troligen agerar, men inte varför? Det kan vi, eftersom vårt test baseras på en teori.

Testet är unikt på många sätt bl a för att det inte bara är ett test utan att det finns många slags stöd, när man ska tillämpa det som kommit fram i testresultatet. T ex har vi den här webbappen
your.humanguide.se. Vidare finns webbappen cards.humanguide.se, som du kan läsa mera om här nedan eller genom att gå till den adressen och klicka på samma knapp, som du nyss har gjort;-)

Genom att göra vårt personlighetstest, så har du mycket lättare att göra klart för dig vad som är ett passande jobb för dig.
Där du verkligen kan använda dina styrkor. I bästa fall, så kan jobbet bli nästan som en hobby… Du inser även lättare vad du bör undvika för uppgifter…

När man har gjort det tillhörande personlighetstestet, så finns det mycket stödjande kunskap under fliken
Fri kunskap på vår webbplats humanguide.com. Dessutom finns boken Låt personligheten blomma både som bok och eBok. Första utgåvan kom ut 2003. Boken kan köpas via adlibris.com. eBoken på engelska kan köpas via amazon.com.

Nu finns testet på 15 språk. Det är mest använt i Brasilien – över 500 000 gjorda tester sedan 2010. Testet godkändes där 2009 av myndigheten SATEPSI, som det första av sitt slag, dvs forced-choice och internet-baserat.

Apparna är tvåspråkiga (svenska och engelska), som du kan ställa in, när du är inloggad. Nedan ser du mera i detalj hur du kan använda apparna…

Appen – cards.humanguide.se – nyttan och dess användning
Här nedan har du huvudfunktionerna...

Hur kan man ha nytta av den här webbappen – cards.humanguide.se?
Främst är det
att förbättra samverkan i ett team
att berörda tillsammans kan göra en kravspecifikation för de personlighetsmässiga kraven på ett jobb samt att beskriva en kultur baserat på personlighetsteorin Åtta boxar
att underlätta för någon, som behöver stöd, för att göra vårt personlighetstest

Vi har utvecklat den här webbappen cards.humanguide.se, så att du i din smartfon, surfplatta eller dator kan
få stöd för att genomföra övningen TeamPlay i någon av varianterna
göra vårt personlighetstest med stöd t ex för att man inte är så verbal eller har en otydlig självuppfattning

Det är oftast enklast och bäst att göra vårt test digitalt med vårt IT-system, men ibland kan kortleken (samma innehåll som testet), som hör till HumanGuide Cards vara ett bättre sätt. Den här appen ingår som ett stöd för att använda Cards.

Har du fått inloggning för webbappen your.humanguide.se, så kan du använda den även här. Annars måste du registrera dig på den här inloggningssidan för att kunna logga in.

I grunden baseras den här appen på att man har tillgång till HumanGuide Cards, som består av testet i kortleksformat och den här appen. Appen är ett stöd för att genomföra TeamPlay och att göra profiler av olika slag.

Övningen TeamPlay
Har syftet
– att utveckla samverkan i ett team
– att träna på att både ge och få feedback (OBS! Alla kort har ett positivt innehåll, så i princip ger man sig själv och andra beröm;-)
– att öka vars och ens självkännedom
– att översiktligt lära sig den användbara personlighetsteorin Åtta boixar

När man är klar med TeamPlay, så har varje deltagare åtta kort, som kan registreras i appen och därmed få fram en grov PersonProfil baserat på personlighetsteorin.

När man kör TeamPlay, så finns i appen tillgång till ett synonymlexikon som ett stöd.

Göra PersonProfil, JobbProfil och KulturProfil
Då har man gjort ett fullständigt test med alla de 72 korten. De valda korten kan sedan registreras i appen för att få fram en profil. Korten kan även registreras direkt in i vårt ordinarie HumanGuide IT-system.

Övriga funktioner
I appen finns även tillgång till samma personlighetslexikon med råd, som finns i webbappen your.humanguide.se

Appen – your.humanguide.se – nyttan och dess användning
Appen kan användas, då du har gjort ett HumanGuide personlighetstest on-line. För att göra det, så måste man ha en testkod. Om du är intresserad av att göra vårt test, kontaktar du oss via vår webbplats eller via mejl. Adressen ser du längst ner på den här sidan. Om du har gjort en HumanGuide PersonProfil, så kan du titta på den via den här appen. Du kan även komma överens med andra personer, så ni båda kan se varandras profiler via den här appen. Därmed kan ni även analysera er personkemi, när ni nu är "ihopkopplade" med varandra.

Appen har även en kraftfull funktion – att beräkna PassionIndex, dvs att undersöka hur bra matchning det är mellan någons personlighet och ett jobb, en kultur eller en person. Det här kan ge god ledning innan beslut – Hur hantera X?

Mera info om HumanGuide®-koncepten - se www.humanguide.se eller köp boken "Låt personligheten blomma" via www.adlibris.com. Boken finns där även som eBok. Man kan även köpa boken som eBok på engelska via www.amazon.com

Kontakta oss via info@humankonsult.se...