HumanGuide Cards


Tack för ditt intresse att använda webappen cards.humanguide.se!

Hur vill du förbättra verksamheten?

Vi kan erbjuda många områden och sätt...

Det mest självklara är att förbättra sin rekrytering. Där finns många fallgropar. Varje felrekrytering medför att man har fått en problemskapare av liten eller stor omfattning. Många gånger svårt att åtgärda – särskilt på kort sikt. Steve Jobs, Apples grundare, sa: De tio första som man rekryterar avgör om företaget blir ett misslyckande eller en succé.

Tyvärr är det vanligaste användningen av ett personlighetstest, som vårt, att man bara använder testresultatet för att rangordna kandidater för ett jobb. Det tycker vi är synd, dvs man får inte alls den fulla nyttan av nedlagd tid och kostnad. I våra HumanGuide-koncept, vars kärna är vårt personlighetstest, så finns även koncept för
– teambuilding och teamutveckling
– onboarding
– ledarutveckling
– utveckling av verksamhetens varumärke och kultur

Dessutom flera unika funktioner när det gäller rekrytering.

Våra konkurrenter strävar ofta efter att sälja så många tester, som möjligt. Vi erbjuder något mer: Att utveckla företaget/organisation så att alla (!) medarbetare och ledare får kontinuerligt ett högt passionindex. Med det menas att medarbetarnas personlighet på ett bra sätt passar för deras jobb. Att de har en bra matchning till varumärket och kulturen samt en bra samverkan med sina kollegor.

Här nedan beskriver vi hur. Men först varför välja just vårt personlighetstest?

Varför bör man välja HumanGuide personlighetstest?
Ett starkt skäl är att den underliggande teorin består av åtta grunddimensioner, så man kan komma fram till skarpare slutsatser, när man t ex väljer ett passande jobb eller livspartner;-) Flera tester på marknaden t ex DISC har bara fyra grunddimensioner. Eller testerna, som baseras på Femfaktormodellen (Big five), har bara fem.

Testerna, som baseras på modellen Big five har även nackdelen att den inte baseras på någon teori. Det gör att man med ett testresultat bara kan ge besked om hur någon troligen kommer agera i en viss situation, men inte varför. Det kan vi, genom den underliggande teorin.

HumanGuide-koncepten skiljer sig även på andra sätt bl a för att det inte bara är ett test utan att det finns många slags stöd, när man ska tillämpa det som kommit fram i testresultatet. T ex har vi den här webbappen
your.humanguide.se, som vi snart kommer beskriva mera. Det finns även webbappen cards.humanguide.se, som du kan läsa mera om genom att gå till den adressen och klicka på samma knapp, som du nyss har gjort;-)

Vi gav även ut 2003 boken
Låt personligheten blomma, som ett stöd för personlig utveckling baserat på HumanGuide.

Nu finns testet på 15 språk. Det är mest använt i Brasilien – över 500.000 gjorda tester sedan 2010. Testet godkändes där 2009 av SATEPSI, som det första av sitt slag, dvs forced-choice och internet-baserat.

Rekrytering och bemanning
Som redan sagt är det här området kritiskt, när man utvecklar en verksamhet, eftersom den aldrig kan bli bättre än vad dess ledare och medarbetare kan prestera.

Något som är mycket avgörande för en framgångsrik rekrytering är att man har en tydlig kravspecifikation för personligheten. Annars finns risken att man t ex väljer någon man gillar. Det är oftast någon som liknar den egna personligheten.

Med HumanGuide-koncepten, så kan man ta fram en JobbProfil för att beskriva önskad personlighet. Ännu bättre är om det finns andra i verksamheten som redan nu har detta jobb och de har gjort HumanGuide-testet, så kan man beakta sådana testresultatet, när man gör kravspecifikationen. En stor fördel med en gedigen och överenskommen kravspecifikation är att man kommar snabbare from till en bra ranking av kandidaterna för jobbet.

Vi har även vårt test i formatet av en kortlek. Den är väldigt praktisk som verktyg för att göra en kravspecifikation, dvs man registrerar de valda korten i vårt iT-system och så har man en välförankrad JobbProfil.

Vi kan även erbjuda ett finurligt sätt att kolla uppreferenser. I stället för att ha en intervju med referenspersonen, så ber man denne att göra en s k Xs PersonProfil via vårt system för att ge sin syn på kandidaten. Sedan analyserar man skillnader i kandidatens syn på sin personlighet med referenspersonens syn. De skillnaderna tar man sedan främst upp med referenspersonen.

Onboarding
När någon har gjort en PersonProfil och blivit anställd, så blir det lätt att göra en bra onboarding, dvs att lära känna den nya medarbetaren. Och medarbetarna i verksamheten kan visa sina. Detta underlättas extra mycket av vår webbapp your.humanguide.se, som du kan läsa mera om nedan...

Teambuilding och teamutveckling
När man förstår sig på andras personlighet, så är det mycket lättare att samverka. Tyvärr beror många personkonflikter på att man inte förstår sig på den andras drivkrafter - personligheten.

Här kan vi bidra med flera praktiska verktyg t ex
ProfileAnalysis
Det är sammanställning av två eller flera profiler, som visas som en kolumn med plats för åtta per sida. Den kan även användas, när man rekryterar t ex en JobbProfil och PersonProfiler för intressanta kandidater.

AppProfiler
Dessa finns i form av en deltagarskylt eller på samma sätt digitalt i webbappen your.humanguide.se, som beskrivs nedan.

Koppla ihop sina PersonProfiler i webbappen your.humanguide.se, enligt nedan.

TeamView
Det är ett dokument där vars och ens starkaste och näst starkaste faktor visas, dvs kärn- och andrafaktorn.

Ledarutveckling
När man använder HumanGuide-koncepten inom en verksamhet, så inn ebär det att alla ledare får tillgång till en praktisk verktygslåda för t ex
– konflikthantering
– coaching
– rekrytering
– onboarding
– etc

Utveckling av varumärket och kulturen i en verksamhet
Det är ju människor som skapar och vårdar både varumärket och kulturen för en verksamhet. Nja... Ibland blir det som det blir, dvs detta sköts inte medvetet och då blir det slumpen som avgör. Fler och fler inser att detta måste sköts medvetet t ex avseende employer branding. Viktigt är att varumärket och kulturen är två sidor av samma mynt.

HumanGuide-koncepten jkan bidra till medveten utveckling och vård av kulturen. Då använder man sig av KultuProfiler. Självklart får inte dessa med alla detaljer, men de kan snabbt ge en översiktlig bild, som sedan kan användas som en plattform för kommunikation.


HUR KAN MAN DÅ HA NYTTA AV WEBBAPPEN – cards.humanguide.se...
Appen år tvåspråkig (svenska och engelska), som du kan ställa in, när du är inloggad. Har du fått inloggning för webbappen your.humanguide.se, så kan du använda den även här. Annars måste du registrera dig på den här inloggningssidan för att kunna logga in.

I grunden baseras den här appen på att man har tillgång till HumanGuide Cards, som består av testet i kortleksformat och den här appen. Appen är ett stöd för användningen.

Appen har främst de här två grundfunktionerna

– att använda kortleken för t ex övningen TeamPlay och andra övningar

– att göra olika slags profiler t ex JobbProfiler, som ska bli en kravspecifikation inför en rekrytering eller bemanning

TeamPlay
Har syftet

– att utveckla samverkan i ett team

– att träna på att både ge och få feedback (OBS! Alla kort har ett positivt innehåll, så i princip ger man sig själv och andra beröm;-)

– att öka vars och ens självkännedom

– att översiktligt lära sig den användbara personlighetsteorin Åtta boixar

När man är klar med TeamPlay, så har varje deltagare åtta kort, som kan registreras i appen och därmed få fram en grov PersonProfil baserat på personlighetsteorin.

När man kör TeamPlay, så finns i appen tillgång till ett synonymlexikon som ett stöd.

Göra PersonProfil, JobbProfil och KulturProfil
Då har man gjort ett fullständigt test med alla de 72 korten. De valda korten kan sedan registreras i appen för att få fram en profil. Korten kan även registreras direkt in i vårt ordinarie HumanGuide IT-system.

Övriga funktioner
I appen finns även tillgång till samma personlighetslexikon med råd, som finns i webbappen your.humanguide.se

HUR KAN MAN DÅ HA NYTTA AV WEBBAPPEN – your.humanguide.se...
Appen kan användas, då du har gjort ett HumanGuide personlighetstest on-line. För att göra det, så måste man ha en testkod. Om du är intresserad av att göra vårt test, så måste du ta kontakt med oss via vår webbplats eller mejl – adresserna ser du längst ner på den här sidan. Om du har gjort en HumanGuide PersonProfil, så kan du titta på den via den här appen. Du kan även komma överens med andra personer, så ni båda kan se varandras profiler via den här appen. Därmed kan ni även analysera er personkemi, när ni nu är "ihopkopplade" med varandra.

Appen har även en kraftfull funktion – att beräkna PassionIndex, dvs att undersöka hur bra matchning det är mellan någons personlighet och ett jobb, en kultur eller en person. Det här kan ge god ledning innan beslut – Hur hantera X?

Mera info om HumanGuide®-koncepten - se www.humanguide.se eller köp boken "Låt personligheten blomma" via www.adlibris.com. Boken finns där även som eBok. Man kan även köpa boken som eBok på engelska via www.amazon.com

Kontakta oss via info@humankonsult.se...